Verden over søger flere og flere mennesker mod byerne, og det sætter byerne under stort pres. Det vil EU-projektet OrganiCity bidrage til at gøre noget ved gennem intelligent byudvikling baseret på digitale løsninger.

organicity1   organicity2

Og borgerne skal være med i processen! For projektet anser borgerdeltagelse og co-creation som en ligeså vigtig del af fremtidens byer som teknologiske løsninger. Derfor er der afsat 1,8 millioner EURO, en fjerdedel af budgettet, direkte til borgerdrevne eksperimenter.

organicity3   organicity4

Scenen er derfor sat for samarbejde og involvering og for at lave eksperimenter på tværs af byer sammen med – og på initiativ af – borgergrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder.

Se mere om Organicity på http://www.organicity.eu/