Kom og byg med Papirkontoret!

I Papirkontorets workshop på Mini Maker Faire gælder det om at bygge huse som bogstaver af papir, pap og pinde og sætte dem sammen til sjove ord og sætninger.

Workshoppen finder sted lørdag den 10. oktober kl. 10-13 i Børnelab på Dokk1, og den er åben for børn og voksne i alle aldre.

papirkontoret

Om Papirkontoret:

Papirkontoret er arkitekt Sidsel Effersøe og illustrator og fortæller Bodil Nygaard.

Papirkontorets workshops handler om fortælling og arkitektur – ord og rum.
Udgangspunktet er mundtlige dramatiske fortællinger om bygninger, steder og byer.

Fortællingerne omsættes til rumlige illustrationer, hvor deltagerne bygger huse, rum og byer af papir, pap og lignende materialer.

Papirkontorets workshops er lærings- og undervisningstilbud til børn og unge. Ideen er at styrke deltagernes glæde ved sproget og den rumlige forståelse. Der indgår aktiviteter og lege i Papirkontorets workshops, deltagerne understøttes i at eksperimentere og prøve nyt, der fokuseres på kvalitet og det æstetiske. Der skal åbnes for sanserne og fantasien, læres nyt og findes på.